DHBK

Công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Quang Hải

26/10/2021 08:56

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trương Quang Hải

- Tên luận án: Nghiên cứu ứng xử của liên kết sàn bê tông cốt thép với cột ống thép nhồi bê tông

- Ngành: Cơ kỹ thuật

- Mã ngành: 9520101

- Ngày bảo vệ: 04/12/2021 (Thứ bảy)

- Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.