DHBK

Chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo

12/06/2015 04:09

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nhận được thông báo của Hiệp hội Asea-Uninet về chương trình học bổng tiến sĩ và sau tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015.

 

ĐHĐN đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN thông báo rộng rãi chương trình học bổng này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

- Ứng viên là cán bộ, giảng viên thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Kinh tế, Y dược có nguyện vọng theo học tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Áo;

- Ứng viên phải nhận được thư chấp nhận từ các giáo sư thuộc các trường Đại học Áo với vai trò là giảng viên hướng dẫn;

- Đối với chương trình tiến sĩ:

+ Có bằng thạc sĩ, không quá 30 tuổi;

+ Có khả năng nói, viết tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

- Đối với chương trình sau tiến sĩ:

+ Có bằng tiến sĩ, không quá 35 tuổi;

+ Có khả năng nói, viết tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

2. Hồ sơ bao gồm:

- Lý lịch bản thân, bản đề xuất nghiên cứu và thư chấp nhận của giáo sư từ trường Đại học Áo.

3. Kinh phí: ứng viên trúng tuyển sẽ được đài thọ chi phí bao gồm:

- Đối với chương trình tiến sỹ tại Áo:

+ Ứng viên nhận học bổng sẽ được miễn học phí;

+ Tài trợ chi phí chỗ ở, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt hằng tháng (tối đa 3 năm): 1.100 Euro/ tháng;

+ Nếu ứng viên đưa người thân đi cùng sẽ phải tự chi trả 5000 Euro để nhận giấy phép cư trú cho người thân.

- Đối với chương trình sau tiến sĩ: Trợ cấp chi phí chỗ ở, bảo hiểm hằng tháng (3-6 tháng): 1.300 Euro/ tháng.

  • Thời hạn nộp hồ sơ điện tử: 31/7/2015
  • Thời gian phỏng vấn dự kiến tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 21/8/2015
  • Ứng viên vui lòng nén hồ sơ vào 1 file zip với tiêu đề: Asea-Uninet Scholarship Vietnam 2015 – « tên ứng viên » và gửi hồ sơ đến 2 địa chỉ sau:
  • Văn phòng Asea-Uninet:  office@asea-uninet.org, Ban Hợp tác Quốc tế :  hlngoc@ac.udn.vnvà bản sao (cc) đến địa chỉ email:  tung.maithanh@husst.edu.vn để bà Hồ Lộng Ngọc, điều phối viên ASEA-UNINET tại ĐHĐN tổng hợp viết thư hỗ trợ.
  • Hồ sơ gốc các ứng viên sẽ tự mang theo khi đi phỏng vấn.

Đại học Đà Nẵng kính gửi công văn và đính kèm thông tin chi tiết về nội dung chương trình học bổng để các ứng viên tiện tham khảo.