DHBK

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG XUẤT SẮC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM

11/11/2014 08:29

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam kính mời các giảng viên, sinh viên Việt Nam có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo ở các cấp độ Thạc sĩ hoặcTiến sĩ  trong các trường đại học của Pháp làm hồ sơ ứng cử vào chương trình Học bổng Xuất sắc (Bourse d’Excellence) năm 2015.

visaphp4

Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:
- Các ngành khoa học cơ bản
- Các ngành khoa học kỹ thuật
- Kinh tế và quản lý
- Pháp luật.
Học bổng sẽ được cấp trong thời gian:
- 10 tháng để thực hiện chương trình đào tạo Thạc sỹ (Master 2)

- 36 tháng cho chương trình đào tạo Nghiên cứu sinh Tiến sỹ.
Việc tuyển chọn các ứng cử viên được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và phỏng vấn cho ứng cử viên có hồ sơ đã được đưa vào danh sách.
Thời hạn nhận hồ sơ:

Hạn chót nhận đơn: ngày 09 tháng 1 năm 2015
Phỏng vấn các ứng viên: trong vòng tháng 3 năm 2015
Thông báo kết quả: Cuối tháng 4 năm 2015
Các quy định chương trình học bổng và
mẫu hồ sơ ưng viên học bổng có thể được tải về từ trang web: www.ambafrance-vn.org