DHBK

Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ của các đối tác nước ngoài (Năm 2014 - 2015)

05/12/2014 07:47

Chúng tôi kêu gọi các đề án nghiên cứu với các đề tài liên quan đến môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Mong muốn sẽ có những nhà nghiên cứu trẻ thực hiện nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto và trường đối tác.

alt

Đối tượng: Giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Nông Lâm Huế và Đại học Đà Nẵng.

Tiêu chí lựa chọn:

-          Khả năng nghiên cứu

-          Nội dung chủ đề nghiên cứu

-          Ưu tiên những nghiên cứu chung với Đại học Kyoto

Kinh phí:

-          Tổng kinh phí tối đa: 30,000 USD

-          Kinh phí tối đa cho mỗi đề án: 3,000 USD

-          Mỗi ứng viên có thể nộp đề án với tư cách đại diện.  

Nếu được chọn, ứng viên sẽ:

-          Trình bày đề xuất nghiên cứu

-        Thực hiện nghiên cứu môi trường phù hợp tại mỗi trường, liên hệ người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto

-          Hoàn chỉnh bài trình bày về nghiên cứu và nộp báo cáo cuối cùng.

Mỗi ứng viên nộp đề xuất phải:

-          Tham gia giảng dạy/hội nghị/hội thảo tại các trường

-          Nghiên cứu chung và/hoặc khảo sát thực địa tại trường

-          Xuất bản ít nhất 1 bài báo/tập san/báo cáo, trong đó bao gồm tên của nhà nghiên cứu KU thực hiện nghiên cứu chung với tư cách là đồng tác giả

Thủ tục hỗ trợ nghiên cứu:

Nếu được chọn, chúng tôi sẽ hỗ trợ những chi phí nghiên cứu cần thiết. Ứng viên phải thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

-          Kinh phí tối đa: 3,000 USD. Kinh phí được duyệt sẽ được thông báo nếu đề xuất nghiên cứu của ứng viên được chọn. Về cơ bản, mỗi nhà nghiên cứu sẽ không được nhận kinh phí bằng tiền mặt mà sẽ bằng hàng hóa và/hoặc dịch vụ tương đương với số tiền này theo những điều khoản quy định của Đại học Kyoto.

-          Kế hoạch kinh phí sẽ do văn phòng GSGES phê duyệt trước khi sử dụng

-          Kinh phí phải được giải ngân trước ngày 15/02/2015

Phương thức nộp kế hoạch tài trợ nghiên cứu:

Các ứng viên phải nộp hồ sơ như dưới đây đến các địa chỉ email được chỉ định sau đây:

-           saizen@kais.kyoto-u.ac.jp (PGS. Izuru Saizen, trường ĐH Kyoto) và (Văn phòng GSGES) trước ngày 8/12/2014

Tất cả hồ sơ phải được viết bằng tiếng Anh:

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên (MS word)

-          Đề án nghiên cứu (MS word, 2 trang), bao gồm thông tin thành viên nghiên cứu (tên tất cả các thành viên, tư cách tác giả, trách nhiệm) và các nội dung nghiên cứu (giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến, kế hoạch thực hiện)

-          Đề xuất kế hoạch kinh phí (MS word)

-          Minh chứng thỏa thuận của ít nhất một cán bộ của KU tham gia vào nghiên cứu của ứng viên. Không cần tài liệu chính thức, chỉ cần nội dung liên lạc bằng email về việc nộp đề xuất nghiên cứu.

Mốc thời gian quan trọng:

-          Nộp hồ sơ                                                                   : 8/12/2014

-          Trình bày đề xuất nghiên cứu và phỏng vấn         : 10/12/2014 (thời gian trình bày: 10ph)

-          Thông báo kết quả                                                    : 12/12/2014

-          Nộp kế hoạch kinh phí đã được duyệt                    : 19/12/2014

-          Hoàn thành thực hiện kinh phí                                : 15/02/2015

-          Trình bày nghiên cứu hoàn chỉnh               : tháng 3/2015 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)

-          Nộp báo cáo hoàn chỉnh                                           : trước ngày 31/3/2015

Người liên hệ chính:

-          Nhà nghiên cứu GSGES

o   PGS. Izuru Saizen – Khoa Sau đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto

o   Email:  saizen@kais.kyoto-u.ac.jp

o   Tel: +81-75-753-6369, FAX: +81-75-753-6369

-          Văn phòng GSGES

o   Địa chỉ: Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501, Japan

o   Email:  160tikyukansoumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

o   Tel: +81-75-753-5630, FAX: +81-75-753-5630

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia tích cực từ các ứng viên.