DHBK

Học bổng tài năng IN.WBI Vương quốc Bỉ

23/04/2014 07:55

Trong khuôn khổ thực hiện dự án hợp tác với Wallonie-Bruxelles trong năm 2014, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles xin gửi tới các ứng viên mẫu đơn xin cấp học bổng nghiên cứu – thực tập (recherche ou stage) và học bổng sau đại học (thạc sĩ - tiến sĩ) (3è cycle et doctorants) dành cho các ứng viên. 

alt

Các file mẫu đơn

Ghi chú :

Hồ sơ xin cấp học bổng

Ứng cử viên xin học bổng dài hạn phải có một bằng đại học hoặc bằng cấp tương đương.

Hồ sơ xin cấp học bổng được lập theo mẫu do Liên minh Wallonie – Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ) ban hành và phải nộp chính thức qua thư ngoại giao.

Hồ sơ gồm có:

- thời hạn du học cụ thể theo nguyện vọng của người xin cấp học bổng;

- sơ yếu lý lịch chi tiết;

- danh mục các bài viết đã công bố (đối với học bổng chuyên sâu hoặc học bổng nghiên cứu);

- nếu có, tên của trường đại học hoặc cơ sở đào tạo tại Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ nơi đăng ký học;

- ý kiến của lãnh đạo cơ quan cử đi học.

Hồ sơ ứng cử viên do các đối tác Việt Nam tham gia các dự án hợp tác nêu trong chương trình hợp tác này tuyển chọn, dựa trên đề xuất chung của các giáo sư đồng đối tác của Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ và của Việt Nam.  Các hồ sơ này sẽ được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền và được chuyển thông qua Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội, kèm theo một bản giới thiệu ứng cử viên của Bộ, ngành có liên quan của Việt Nam.

Thủ tục lựa chọn

Các ứng cử viên xin cấp học bổng nghiên cứu sẽ do các Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định lựa chọn sau đó gửi toàn bộ hồ sơ vào các thời hạn sau đây :

- trước ngày 1/11 nếu thời hạn nghiên cứu từ ngày 1/1 đến ngày 30/4 năm sau

- trước ngày 1/3 nếu thời hạn nghiên cứu từ ngày 1/5 đến ngày 30/9

- trước ngày 1/7 nếu thời hạn nghiên cứu từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Trong thời hạn ít nhất hai tháng trước đó, Bên gửi ứng cử viên xin cấp học bổng phải cung cấp các thông tin cụ thể về ngày khởi hành của người được cấp học bổng. Thời hạn cư trú sẽ được xác định cùng với trường đại học nơi người được cấp học bổng đăng ký học, và sẽ không thể thay đổi, trừ trường hợp có lý do chính đáng.