DHBK

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University

09/03/2014 11:20

Ðại học Kanazawa đã ký kết biên bản thỏa thuận với Cục Ðào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (VIED) về việc đồng ý tiếp nhận học viên sang học tại Ðại học Kanazawa theo đề án 911, đề án Mekong 1000 và một số chương trình học bổng khác của VIED.

alt

 

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại đại học hàng đầu của Nhật Bản: Kanazawa University

Chương trình này được dành cho tất cả các ứng viên của học bổng VIED mong muốn được theo học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Ðại học Kanazawa, Nhật Bản.

Chương trình học bổng được tuyển sinh vào tháng 10/2014.

Khóa học sẽ kéo dài trong 24, 36 hoặc 48 tháng tùy thuộc vào bậc học và lĩnh vực nghiên cứu của các ứng viên.

Mọi chi tiết, xin tham khảo thông tin dưới đây:          

(Vietnam) For Vietnam 911 or other VIED scholarship awardees:
 http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/ku_vied.html


(Vietnam) For Mekong 1000 Project scholarship awardees:
 http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/ku_mekong1000.html