DHBK

Chương trình học bổng học tiến sĩ tại Univerity Grants Committee, Hồng Kông

31/10/2013 08:00

Chương trình hơn 200 suất học bổng học tiến sĩ tại Univerity Grants Committee, Hồng Kông năm học 2014-2015 cho các ứng viên trên toàn thế giới như sau:

 

Thời gian học: 03 năm, tính từ năm học 2014-2015

Thông tin về học bổng:

-  Phụ cấp hàng tháng: 20,000 đô la Hồng Kông (khoảng 2,500 đô la Mỹ).

- Chi phí đi lại và phục vụ hội thảo, nghiên cứu: 10,000 đô la Hồng Kông (khoảng 1,300 đô la Mỹ).

Yêu cầu ứng viên:

- Chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y học, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế;

- Có đủ trình độ ngoại ngữ để học tập;

- Học giỏi, có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Ưu tiên những ứng viên có khả năng nghiên cứu, giao tiếp và lãnh đạo.

Thông tin chi tiết về học bổng và cách đăng ký xin xem tại địa chỉ:

 https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

 http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster2014-15HKPFS.pdf

 http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet2014-15HKPFS.pdf

www.rgc.edu.hk/hkphd

Hoặc địa chỉ email:  HKPF@ugc.edu.hk

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 2/12/2013