DHBK

Hội thảo Du học tại Cộng hòa Pháp

23/10/2013 06:50

Trung tâm Văn hóa Pháp, Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi Hội thảo du học tại Cộng hòa Pháp tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Thời gian: 8h30, ngày 30/10/2013.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Khu A, trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.

Mục đích buổi hội thảo: Gặp gỡ và trao đổi với các giảng viên, nghiên cứu viên và các sinh viên quan tâm đến học tập và nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp và giới thiệu các thông tin về nền giáo dục Đại học và Sau Đại học của Pháp, các khả năng du học tại Pháp bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ, quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển cũng như giải đáp các câu hỏi có liên quan.