DHBK

Thông báo Chương trình Học bổng VEF năm học 2014

05/11/2012 07:38

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) năm học 2014 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nội dung cụ thể như sau:

-         Học bổng sau đại học về các ngành khoa học (tự nhiên, vật lý và môi trường), công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y học (bao gồm y tế công cộng và khoa học y tế)

-         Số lượng: 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần

-         Mẫu đơn đăng ký: tại website của VEF www.vef.gov

-         Thời gian đăng ký: từ 10g00 ngày 10/12/2012 đến 10g00 ngày 10/04/2013.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo thông tin chương trình tại http://home.vef.gov/news.php?id=292.