DHBK

Giới thiệu du học Pháp

17/10/2012 01:48

Trong khuôn khổ các hoạt động giới thiệu và quảng bá Giáo dục Đại học Pháp, tổ chức Campus France, bộ phận phụ trách du học của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức một buổi giới thiệu thông tin dành cho các giảng viên và sinh viên của trường Đại học Bách khoa. Đây là một cơ hội tốt để tìm kiếm các cơ hội du học tại Pháp. Nội dung các thông tin được cung cấp bao gồm:

-          Nền Giáo dục Pháp,

-          Khả năng du học bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Pháp.

-          Quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển

-          Trả lời các câu hỏi được quan tâm.

Thời gian: 8h00 - 9h30 ngày 23/10/2012

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, khu A, trường Đại học Bách khoa.