DHBK

Học bổng sau đại học của ĐH Quốc gia Thành Công, Đài Loan (NCKU)

14/03/2017 11:03

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế thông báo

Vào lúc 8:00 ngày 17/03/2017 (Thứ Sáu) tại phòng họp tầng 2 khu A, đoàn GS của ĐH Quốc gia Thành Công, Đài Loan (NCKU) sẽ có buổi giới thiệu chương trình học và phỏng vấn cấp học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho các ngành: Cơ khí, Cơ khí giao thông, Điện, Sư phạm Kỹ thuật, Quản lý dự án, Hóa, Môi trường,  Công nghệ thông tin, Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu Đường, Xây dựng Thủy lợi Thủy điện.

Thông tin về học bổng tại NCKU có thể tham khảo tại:  https://admissions.oia.ncku.edu.tw/doc/view/sn/8  

- Đối tượng có thể tham gia xét chọn: Sinh viên năm thứ 5 và học viên cao học.

- Hình thức đăng ký: http://ppt.cc/yxVim

- Chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn : 1/ Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh; 2/ Bảng điểm bằng tiếng Anh; 3/ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).