DHBK

Tổng hợp các thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

26/02/2017 03:39

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo về tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017, như sau:

1. Xét tuyển Nghiên cứu sinh:

Đại học Đà Nẵng xét tuyển NCS đợt 1 năm 2017: 20 ngành (trong đó có 13 ngành của Trường ĐH Bách Khoa) và tuyển sinh NCS theo đề án 911.

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2017; Xét tuyển: dự kiến ngày 27/5/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo:

   + Xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 tại đây.

   + Xét tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 1 năm 2017 tại đây.

   + Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 35:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 35 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN, trong đó có 16 ngành của Trường ĐH Bách Khoa, theo cả định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017; Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/03/2017;

- Thi tuyển: Dự kiến vào ngày: 13 và 14/05/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh thi vào ngày 15/05/2017;

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tại đây. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây.

3. Xét tuyển cao học đợt 1 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV:

- Đăng ký dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2017; Xét tuyển: dự kiến tổ chức vào tháng 06/2017;

- Nhập học: dự kiến tháng 8/2017;

- Nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây. Quy định đào tạo thạc sỹ đối với sinh viên tốt nghiệp Chương trình PFIEV: tại đây.

4. Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017; Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 13 và 14/05/2017. 

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tại đây.

5. Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường ĐH Quảng Bình:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Quảng Bình:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017; Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 13 và 14/05/2017. 

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tại đây. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây

Ghi chú: Thông tin về môn thi tuyển, danh mục ngành đúng/ ngành gần: Xem tại trang tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (http://ts.udn.vn).