DHBK

Tổng hợp các thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

25/02/2017 20:50

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo về tuyển sinh sau đại học năm 2017, như sau:

 

1. Xét tuyển Nghiên cứu sinh:

Đại học Đà Nẵng xét tuyển NCS đợt 1 năm 2017: 20 ngành (trong đó có 13 chuyên ngành của Trường ĐH Bách Khoa) và tuyển sinh NCS theo đề án 911.

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2017.

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/5/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo:

   + Xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 tại đây.

   + Xét tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo đề án 911, đợt 1 năm 2017 tại đây.

   + Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.

 

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 35:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 35 cho 35 ngành (trong đó có 16 ngành của Trường ĐH Bách Khoa), tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN, chung cho đào tạo thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017. 

- Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/03/2017.

- Thi tuyển: Dự kiến vào ngày: 13 và 14/05/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh thi vào ngày 15/05/2017.

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tại đây. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây.

 

3. Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV:

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa đối với kỹ sư chương trình Chất lượng cao PFIEV.

- Đăng ký dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2017.

- Xét tuyển: dự kiến tổ chức vào tháng 06/2017

- Nhập học: dự kiến tháng 8/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.

 

4. Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017. 

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 13 và 14/05/2017. 

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

 Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

 

5. Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường ĐH Quảng Bình:

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Quảng Bình:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017. 

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 13 và 14/05/2017. 

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

- Nội dung chi tiết thông báo tại đây. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây

 

Ghi chú: Xem thông tin về môn thi tuyển, danh mục ngành đúng/ ngành gần tại trang tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (http://ts.udn.vn