Kết quả thi tiếng Anh định kỳ ngày thi 14/3/2021và nộp lệ phí thi tiếng Anh định kỳ ngày thi 18/4/2021

24/03/2021 15:19

1. Kết quả thi tiếng Anh nội bộ (định kỳ) ngày thi 14/3/2021. Sinh viên xem Tại đây.

2.  Sinh viên đã đăng kí thi Anh nội bộ (định kỳ) ngày thi 18/4/2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ ngày: 29/03/2021 đến 02/04/2021.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên (còn rõ ảnh) để kiểm tra trước khi vào phòng thi. Nếu mất thẻ hoặc thẻ mờ ghé bàn số 6 Khu Hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân và ảnh 4 x 6 để làm giấy xác nhận là sinh viên của Trường để dự thi). Tuyệt đối không dùng các giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra trước khi vào phòng thi.