DHBK

Khoa Kiến trúc có công bố khoa học quốc tế mới trên tạp chí thuộc danh mục ISI

30/07/2019 20:07

Các công trình ở Việt Nam đang ngày càng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia. Mỗi năm, nước ta có thêm khoảng 80 đến 90 triệu m2 sàn công trình mới. Trong đó, khu vực công trình thương mại, khách sạn, văn phòng có mức độ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô (trung bình và lớn). Năm 2003, lĩnh vực công trình dân dụng chỉ chiếm khoảng 22,4% tổng mức tiêu thụ năng lượng của quốc gia thì đến nay, con số này cũng đã xấp xỉ 40% [1], tương đương với các nước phát triển. Với mức tăng trưởng tiêu thụ điện lên đến 400% trong vòng 10 năm qua (theo kết quả khảo sát tại các thành phố lớn của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển về tiết kiệm năng lượng), rõ ràng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong lĩnh vực công trình dân dụng ngày càng có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự ổn định chính sách năng lượng vĩ mô và sự bền vững môi trường.

Đứng trước yêu cầu đó, giảng viên Khoa Kiến trúc đã xúc tiến một nghiên cứu về việc xây dựng định mức năng lượng cho khối công trình khách sạn tại Việt Nam thông qua phương pháp khảo sát thống kê và mô phỏng năng lượng.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí “Journal of Green building” – một tạp chí quốc tế uy tín của Hoa Kỳ thuộc danh mục ISI (Art and humanity citation index):

Anh Tuan Nguyen and David Rockwood (2019) DEVELOPING AN ENERGY BENCHMARKING SYSTEM FOR HOTEL BUILDINGS USING THE STATISTICAL METHOD AND THE SIMULATION-BASED APPROACH. Journal of Green Building: Summer 2019, Vol. 14, No. 3, pp. 1-22.

Toàn văn của công trình khoa học có thể xem tại:

https://www.journalofgreenbuilding.com/toc/jgrb/14/3

hoặc

https://www.researchgate.net/publication/334660493_DEVELOPING_AN_ENERGY_BENCHMARKING_SYSTEM_FOR_HOTEL_BUILDINGS_USING_THE_STATISTICAL_METHOD_AND_THE_SIMULATION-BASED_APPROACH

Nghiên cứu đã khảo sát 50 khách sạn tại Đà Nẵng, từ đó dự báo định mức năng lượng cho khách sạn Đà Nẵng thông qua các phân tích thống kê.

Bằng phương pháp mô phỏng năng lượng, nghiên cứu đã để xuất định mức mở rộng cho các địa phương khác nhau của Việt Nam.

Nghiên cứu cũng đề xuất các mô hình dự báo năng lượng tiêu thụ của khách sạn theo quy mô công trình mới hệ số tương quan khá tốt.

Nghiên cứu và giảng dạy là 2 hoạt động song hành và bổ trợ cho nhau trong đào tạo Đại học và Sau Đại học. Công bố khoa học quốc tế là một định hướng lớn của Khoa Kiến trúc nhằm khẳng định vị thế khoa học và uy tín trong học thuật của chương trình đào tạo ngành Kiến trúc tại trường Đại học Bách khoa. Thời gian qua, số lượng công bố của Khoa và tầm ảnh hưởng của các công bố đã được đẩy mạnh. Hãy cùng chúc các thầy cô Khoa Kiến trúc tiếp tục vững vàng trong nghiên cứu và giảng dạy.