DHBK

Workshop chủ đề “Hội hoạ đương đại”

Vào ngày 4/4/2018 diễn ra Workshop chủ đề “Hội hoạ đương đại” giữa sinh viên Khoa kiến trúc, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng với tình nguyện viên Mr. Jonathan, Clark College, Mỹ.