DHBK

Kết quả tổ chức cuộc thi “Vẽ kí họa thành phố Đà Nẵng”

08/02/2018 17:05

LCĐ Khoa Kiến trúc xây dựng kế hoạch Tổ chức chương trình “Vẽ kí họa thành phố Đà Nẵng” cho Sinh viên của Khoa. Mục đích của cuộc thi này nhằm tìm kiếm sinh viên có khả năng ký họa để chuẩn bị nhân lực cho Festival Sinh viên Kiến trúc 2018 tại ĐH Kiến trúc TP HCM.

Cuộc thi được phát động vào ngày 08/02/2018, các bạn sinh viên tự lựa chọn địa điểm, công trình và cảnh quan tại thành phố Đà Nẵng để kí họa. Ngày 09/03/2018 cuộc thi kết thúc và các bạn sinh viên nộp bài tại Khoa. Ngày 12/03/2018, LCĐ Khoa Kiến trúc tổ chức chấm thi, Hội đồng giám khảo gồm có các Thầy Cô:

- Thầy Trần Văn Tâm

- Thầy Nguyễn Ngọc Bình

- Thầy Đoàn Trần Hiệp

- Cô Đỗ Hoàng Rong Ly

- Cô Trương Nguyễn Song Hạ

- Cô Vũ Phan Minh Trang

Qua sự đánh giá và chấm thi của Hội đồng có 1 bài đạt giải nhì và 2 bài giải ba (không có bài nào giải nhất), các Sinh viên sau đã đạt giải và được trao giải thưởng vào ngày 15/03/2018:

- Nguyễn Đăng Bổn (13KT2) đạt giải nhì

- Hoàng Nhật (16KTCLC1) đạt giải ba

- Nguyễn Đức Nhật (16KTCLC2) đạt giải ba


Bài kí họa của SV Nguyễn Đăng Bổn (giải nhì)


Bài kí họa của SV Nguyễn Đức Nhật (giải ba)


Bài kí họa của SV Hoàng Nhật (giải ba)