DHBK

Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học chất lượng cao - Kỹ sư (Chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7)

05/09/2022 17:32

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

01

Kỹ thuật cơ điện tử

Chi tiết tại đây

02

Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

Chi tiết tại đây

03

Công nghệ Thông tin (Ngoại ngữ Nhật)

Chi tiết tại đây

04

Công nghệ Thông tin (Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo)

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực 

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật Nhiệt

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật Điện

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chi tiết tại đây

09

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông 

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Chi tiết tại đây

13

Kinh tế Xây dựng

Chi tiết tại đây

14

Kiến trúc

Chi tiết tại đây