DHBK

Các giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tham gia đề xuất các giải pháp thoát nước đô thị Đà NẵngNew

13/05/2024 15:42

Ngày 11/05/2024, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá hiện trạng và đề xuất toàn diện quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt TP. Đà Nẵng” với kỳ vọng tiếp thu các ý tưởng sáng tạo, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của Đà Nẵng để giải quyết bài toán ngập. Một trong những giải pháp trọng tâm là lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ trì hội thảo có ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của TP. Đà Nẵng, lãnh đạo UBND các Quận, Huyện của TP. Đà Nẵng; các nhà khoa học đến từ khắp cả nước tham gia góp ý cho đồ án.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có 03 giảng viên thuộc Khoa Xây dựng Công trình thủy, gồm: PGS.TS Tô Thuý Nga, TS. Lê Hùng và ThS. Nguyễn Thành Phát là những người trực tiếp tham gia tính toán đưa ra các giải pháp đồ án “Điều chỉnh quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại Hội thảo, PGS. TS Tô Thúy Nga đại diện cho Tư vấn báo cáo kết quả đồ án, trong đó nhấn mạnh thực trạng mạng lưới thoát nước hiện nay và nêu ra các giải pháp để đáp ứng hiệu quả chống ngập cho thành phố Đà Nẵng, TS. Lê Hùng giải trình các quan điểm tính toán của đồ án để đảm bảo tính khoa học và khả thi.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang đối mặt với các tác động của biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Những năm gần đây, tình trạng xuất hiện những cơn mưa cực đoan ngày càng tăng. Đà Nẵng ngập trên diện rộng mỗi khi mưa lớn đặc biệt qua hai đợt mưa vào tháng 10 năm 2022 và tháng 10 năm 2023. Từ đó, địa phương thấy rõ được bất cập về hệ thống thoát nước hiện nay.

Để giải quyết bài toán này, một trong những giải pháp trọng tâm là lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự kiến đồ án sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2024.


Toàn cảnh Hội thảo

Đồ án sẽ xác định các giải pháp quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt hợp lý và xác định cao trình xây dựng khống chế của từng khu vực xây dựng cụ thể, các đường phố chính cấp đô thị có xét đến tác động biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng theo quy hoạch chung được duyệt. Cùng với đó, xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản, các lưu vực thoát nước; mạng lưới thoát nước cấp 1, cấp 2, kênh, hồ điều hòa và các nguồn tiếp nhận khác; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát chính; các giải pháp phòng chống thiên tai có lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng...


Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Trong phần trình bày của mình, PGS.TS Tô Thúy Nga đã trình bày đánh giá toàn diện chỉ ra nhưng tồn tại bất cấp của hệ thống thoát nước hiện nay. Đồng thời đề xuất bổ sung xây dựng thêm các tuyến cống để hệ thống thoát nước đảm bảo khả năng chống ngập ứng với tần suất mưa thiết kế P=20% theo Quy định tăng khả năng thoát nước từ các khu vực ngập. Trong đó đã đưa ra giải pháp thoát nước cho các khu vực thường xuyên ngập sâu như: (1) Giải pháp thoát nước tổng thể cho khu vực Mẹ Suốt, (2) thoát nước cho khu vực sân bay, (3) giải pháp thoát nước cho các trục chính còn lại như khu vực 2 hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung ra cửa xả Ông Ích Khiêm, khu vực Thanh Vinh… Bên cạnh đó cũng đánh giá hiệu quả của các trạm bơm và hồ điều hòa hiện nay; đề xuất bổ sung thêm chế độ tự chảy của trạm bơm chống ngập cuối đường Ông Ích Khiêm, Thuận Phước, Trương Chí Cương và điều chỉnh quy trình một số trạm bơm cho hợp lý như trạm bơm Ông Ích Khiêm và Trương Chí Cương. Đồng thời đề xuất xây dựng quy trình vận hành của các hồ điều hòa, đầu tư các trạm đo mực nước tại cửa van… và tự động hóa trong vận hành; xây dựng bản đồ ngập lụt hoặc ngập úng đô thị kèm theo các phương án ứng phó.


PGS.TS Tô Thúy Nga tham gia trình bày tại Hội thảo

Hội thảo cũng nhận được rất nhiều ý kiến đến từ các chuyên gia, các nhà quy hoạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đối với nội dung dự thảo quy hoạch cao độ nền, thoát nước nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng, Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung, giải trình cụ thể, làm cơ sở để hội đồng thẩm định của thành phố nghiệm thu đồ án quy hoạch này.

Xem thêm thông tin tại các báo:

Báo Đà Nẵng điện tử (baodanang.vn)

Hiện trạng về cao độ nền và thoát nước mặt đô thị thành phố Đà Nẵng (baoxaydung.com.vn)

https://www.youtube.com/watch?v=Bxj0e15vpys

https://www.sggp.org.vn/share739396.html

Tổng hợp: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN