DHBK

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

01/06/2023 13:38

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây