DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Văn Hùng

01/06/2023 09:05

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Bùi Văn Hùng

- Tên luận án: Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm để nâng cao hiệu quả công tác của động cơ Biogas-Hydrogen.

- Mã số: 9520116

- Ngày bảo vệ: 08/7/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.