DHBK

Kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng Anh định kỳ ngày 09/04/2023

15/03/2023 15:15

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng anh định kỳ ngày 09/04/2023 như sau:

- Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng:  Tại đây

- Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 15/03/2023 - ngày 20/03/2023

- Thời gian thu lệ phí thi: Từ ngày 21/03/2023 đến 16 giờ ngày 24/03/2023 ; Lệ phí: 70.000đ/SV/1 lượt thi  

- Hình thức thu lệ phí thi: Thu qua tài khoản cá nhân sinh viên tại Ngân hàng (khóa 2018 về trước: NH Đông Á, Khóa 2019 về sau: ngân hàng BIDV)

* Trong thời gian thu lệ phí trên thì sinh viên phải đảm bảo số dư trong tài khoản đủ để Ngân hàng thu.

- Lưu ý: Nếu sinh viên đã ra trường và bị đóng tài khoản ngân hàng thì có thể dùng tài khoản khác nộp lệ phí thi anh văn theo thông tin sau:

Cú pháp Thi  AV định kỳ  : Tên MSSV Dinhky.  Tháng     năm

Ví dụ: Nguyen Van A 101200765 Dinhky 04-23 ; 

                   Tên TK: Trường Đại học Bách khoa.

                    Số TK: 129000083132.

                    Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng.

- Từ ngày 25/03/2023, sinh viên xem danh sách đã đăng kí và đã đóng lệ phí (tính đến sáng ngày 25/03/2023)   Tại đây.

Phòng thi, ca thi, số báo danh sinh viên xem  (Sẽ cập nhật ).

Kết quả thi sinh viên xem  (Sẽ cập nhật ). 

   * Mọi thắc mắc xin báo về thầy: Nguyễn Văn Khai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0905168760.