DHBK

Kế hoạch phúc khảo thi cuối kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (Dành cho sinh viên khóa 2022) 

14/03/2023 08:08

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch phúc khảo thi cuối kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (Dành cho sinh viên khóa 2022)  thi cuối kỳ từ ngày 06/02/2023 - 10/03/2023 như sau:

1.Thời gian đăng ký bắt đầu chọn học phần phúc khảo trên hệ thống thông tin sinh viên: Từ ngày: 20/03/2023 - 26/03/2023.     

2. Cách thức thực hiện:

* Sinh viên vào hệ thống thông tin sinh viên chọn các học phần cần phúc khảo. (không in đơn nộp tại bàn số 5 Khu Hành chính 1 cửa)

* Lưu ý: Việc các em đã chọn các học phần trên hệ thống thông tin sinh viên sau khi hết thời gian quy định coi như các em đã đồng ý phúc khảo

* Hình thức và cách thức nộp lệ phí phúc khảo sẽ được thông báo sau.

* Nếu chọn nhầm, sinh viên dùng emai do trường cung cấp gửi thông tin về Email của Phòng KT&ĐBCLGD:  dbcl.dhbk@dut.udn.vn ; Trong thời gian trên để  hủy học phần.

3. Danh sách các em đã  đăng kí phúc khảo Tại đây (SV kiểm tra sau ngày hết hạn đăng ký phúc khảo 2 ngày)                         

Lưu ý: Sinh viên không phúc khảo các học phần thi vấn đáp.