DHBK

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023

03/03/2023 16:22

Phòng KHCN&HTQT kính thông báo kế hoạch 723/KH-ĐHĐN về xét tặng Giải thưởng SVNCKH Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023.

Thời gian nộp bản cứng trước 11h00 ngày 27/6/2023 tại Phòng S02.03 tòa nhà SmartBuilding và gửi file mềm về địa chỉ email : khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn 

Quy định và các Biểu mẫu vui lòng tải tại đây