DHBK

Triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm học 2022-2023 (Đợt 2)

01/02/2023 09:44

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng một môi trường học tập, nghiên cứu năng động và sáng tạo, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023, đợt 2, và chủ động thực hiện những nội dung sau đây:

  1. Thông báo rộng rãi nội dung công văn này đến toàn bộ sinh viên để thực hiện đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023, đợt 2.
  2. Các đơn vị tổng hợp, xét duyệt và nộp phiếu đề xuất các đề tài sinh viên NCKH của đơn vị mình (theo các mẫu đính kèm). Lưu ý đảm bảo các điều kiện sau:

+ Số lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài NCKH không quá 05, trong đó phải xác định 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính;

+ Mỗi sinh viên tham gia không quá 02 đề tài;

+ Mỗi giảng viên hướng dẫn không quá 05 đề tài.

Hội nghị sinh viên NCKH 2022 – 2023, đợt 2, dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 6 năm 2023.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai các nội dung trên và nộp danh mục đề xuất các đề tài sinh viên NCKH về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước ngày 10 tháng 03 năm 2023 qua email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng KHCN&HTQT (ThS. Nguyễn Thành Công), Phòng S02.03 Smart Building;

ĐT: 0236.3679868; Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn