DHBK

Thông báo bố trí sinh viên nội trú Ký túc xá - Đợt 2 - Năm học 2022-2023

31/01/2023 16:35

THÔNG BÁO

Về việc bố trí sinh viên nội trú Ký túc xá Bách khoa - Đợt 2 - Năm học 2022 - 2023

Hiện nay, KTX Trường Đại học Bách khoa vẫn còn chỗ cho sinh viên đăng ký nội trú. Ban quản lý KTX thông báo đến sinh viên toàn trường có nhu cầu, liên hệ trực tiếp văn phòng Ký túc xá.

Kế hoạch đăng ký nội trú đợt 2 năm học 2022 – 2023 như sau:

Thời gian ở: 05 tháng (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 30/06/2023).

Nội trú phí:

- Nhà 4:  120.000 x 5 tháng/SV = 600.000đồng

- Nhà 5:  140.000 x 5 tháng/SV = 700.000đồng

- Thế chấp tài sản: 100.000đồng/sinh viên

(số tiền này sẽ được hoàn trả vào cuối kỳ sau khi sinh viên trả phòng và đảm bảo không hư hỏng tài sản trong phòng)

Thủ tục đăng ký:

- 1 thẻ sinh viên (bản phô tô)

- 1 CCCD hoặc CMND (bản phô tô)

- 4 ảnh 3x4

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Tổ quản lý Ký túc xá trong giờ hành chính (liên hệ cô Hiền: 0702.712.127).