DHBK

Giới thiệu khai thác, truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn Đại học Đà Nẵng

16/02/2023 13:36

Highlight: Trung tâm Học liệu và Truyền thông giới thiệu cán bộ, giảng viên và người học của Trường Đại học Bách khoa khai thác, truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu do Đại học Đà Nẵng triển khai dùng chung trong toàn hệ thống.

Nhằm mục đích tăng cường nguồn học liệu điện tử phục vụ thiết thực công tác nghiên cứu và đào tạo cho cán bộ, giảng viên và người học, Đại học Đà Nẵng đã triển khai công văn số 529/ĐHĐN-TTTTHLTT ngày 14/2/2023 về việc khai thác, truy cập (miễn phí) trong năm 2023 CSDL ProQuest Central và các thông tin Công bố KH&CN Việt Nam, Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam tại địa chỉ http://lhtv.vista.vn (bên cạnh cơ sở dữ liệu Science Direct đang được cấp quyền truy cập miễn phí từ năm 2022).

A picture containing diagramDescription automatically generated

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

A picture containing textDescription automatically generated

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam (STD) là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KQNC) là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

A picture containing text

Description automatically generated

Cơ sở dữ liệu ScienceDirect là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là sản phẩm của Elsevier giới thiệu bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao với hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng them ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên.

Cán bộ, giảng viên và người học truy cập với địa chỉ IP của trường/đơn vị mình công tác, học tập, nghiên cứu đồng thời tuân thủ bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Các địa chỉ IP được truy cập (miễn phí) gồm: Trường Đại học Bách khoa, Cơ quan ĐHĐN (truy cập tại Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN) và 05 trường ĐH thành viên và 03 đơn vị đào tạo trực thuộc của ĐHĐN.

Tham khảo thông tin và hướng dẫn truy cập tại: https://tinyurl.com/2gpvnenu

Tin bài: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐNĐN