DHBK

Gia hạn thời gian lấy ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo năm 2022

21/11/2022 14:41

Thực hiện Kế hoạch số 3483/KH-ĐHBK ngày 07/9/2022 về Kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục năm học 2022-2023,

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của CTĐT và hoạt động đào tạo năm học 2021 – 2022 và đề nghị các đơn vị phối hợp như sau:

- Hình thức khảo sát: Online. Sinh viên đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn/ bằng tài khoản cá nhân để trả lời Phiếu khảo sát;

- Thời gian sinh viên trả lời phiếu khảo sát: từ ngày 22/11/2022 đến 28/11/2022