DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Thư

22/04/2022 07:27

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trần Thị Ngọc Thư

- Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu nhận isoflavone từ một số nguồn thực vật và ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng.

- Ngành: Công nghệ thực phẩm

- Mã số: 9540101

- Ngày bảo vệ: 04/06/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.