DHBK

Tổ chức khảo sát ý kiến sinh vên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo (CTĐT) và hoạt động đào tạo (HĐĐT) của Trường trong năm học 2020-2021

06/08/2021 08:42

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng triển khai khảo sát ý kiến sinh vên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo (CTĐT) và hoạt động đào tạo (HĐĐT) của Trường trong năm học 2020-2021

  • Đối tượng khảo sát: Sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020
  • Thời gan khảo sát: từ 05/8/2021 đến 05/9/2021.
  • Hình thức khảo sát: Sinh viênđăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang thông tin điện tử: http://fb.dut.udn.vn để đánh giá CTĐT và HĐĐT trực tuyến