DHBK

Tổ chức lấy ý kiến giảng viên và cán bộ hỗ trợ của Trường về đào tạo năm học 2020-2021

17/05/2021 14:55

Kính gửi Trưởng các Đơn vị,

Nhằm cải tiến liên tục chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách khoa sẽ triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến một số giảng viên (có tên trong danh sách kèm theo) của Quý trường tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa trong năm học 2020-2021. Thời gian khảo sát: từ ngày 20/5/2021 đến 10/6/2021. Hình thức khảo sát: trực tuyến. Giảng viên đăng nhập website tác nghiệp (http://cb.dut.udn.vn), mở và trả lời phiếu khảo sát từ menu [Cá nhân] / [Tham gia khảo sát] / [Công tác của Trường].

Nội dung thông báo và danh sách các Giảng viên và cán bộ phục vu mời dự khảo sát.

Kính đề nghị Trưởng các Khoa, thông báo đến các Giảng viên (lưu ý các Giảng viên thỉnh giảng) trong đơn vị biết và thực hiện

Trân trọng.