DHBK

Công bố thông tin bảo vê luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Quang

16/07/2021 11:00

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Quang

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

- Mã ngành: 9580202

- Ngày bảo vệ: 28/8/2021

- Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.

Phòng Đào tạo.