DHBK

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành kỹ thuật cơ khí động lực theo hình thức trực tuyến cho NCS Võ Anh Vũ

04/07/2021 04:17

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Võ Anh Vũ. 

Đề tài: Nghiên cứu quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ hybrid biogas - xăng  

- Ngành:              Kỹ thuật cơ khí động lực 

- Mã số:               9520116 

- Thời gian:          08h30, ngày 10/07/2021 (Thứ bảy) 

- Địa điểm:           Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ. 

Phòng Đào tạo.