DHBK

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Khoa học máy tính theo hình thức trực tuyến cho NCS Nguyễn Văn Bình

17/06/2021 14:53

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bình

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp cải tiến chất lượng dịch tự động tiếng Việt

- Ngành:       Khoa học máy tính 

- Mã số:        9480101 

- Thời gian:  14h00, ngày 26/06/2021 (Thứ bảy) 

- Địa điểm:   Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ. 

Phòng Đào tạo