DHBK

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở ngành Công nghệ Thực phẩm theo hình thức trực tuyến cho NCS Trần Thị Ngọc Thư

16/06/2021 15:44

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Thư

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu nhận isoflavone từ một số nguồn thực vật và ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng  

- Ngành:      Công nghệ thực phẩm 

- Mã số:       9540101 

- Thời gian:  08h30, ngày 26/06/2021 (Thứ bảy) 

- Địa điểm:   Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

Phòng Đào tạo