DHBK

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho các NCS Nguyễn Văn Tấn và Phạm Duy Dưởng

12/07/2021 08:01

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho các nghiên cứu sinh:

1. Nguyễn Văn Tấn

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều khiển để tối ưu vận hành hệ thống Microgrid  

Ngành: Kỹ thuật điện 

Mã số: 9520201 

Thời gian: 08h30, ngày 17/07/2021 (Thứ bảy) 

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

2. Phạm Duy Dưởng

Đề tài: Cải biên thuật toán định vị quán tính nhằm nâng cao độ chính xác của việc ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe  

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mã số: 9520216 

Thời gian: 14h00, ngày 17/07/2021 (Thứ bảy) 

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng , 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Kính mời các đồng chí có quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

Phòng Đào tạo.