Liên hệ

10/01/2022 05:31

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường - Environmental Protection Research Center (EPRC)

Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Email: eprc@dut.udn.vn

Tel: +(84) 935 140 685