DHBK

Khoa Kiến trúc công bố đề tài nghiên cứu “Đánh giá và so sánh hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế cho mái bằng trong công trình kiến trúc”

21/07/2022 15:30

Ngày 04/07/2022 trường Đại học Bách khoa tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở “Đánh giá và so sánh hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế cho mái bằng trong công trình kiến trúc” - Mã số: T2021-02-11 do TS. KTS. Lê Trương Di Hạ và TS. KTS. Lê Minh Sơn chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do PGS. TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tịch đã đánh giá cao các kết quả đề tài cũng như sản phẩm của đề tài. Hội đồng đã xếp loại đề tài đạt loại Tốt (86/100 điểm). Kết quả đề tài đã tạo ra công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải cao và được công bố trên 1 bài báo thuộc danh mục hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tại: https://nguoixaydung.com.vn/tapchi/tapchi-nguoixaydung-5-6-22.pdf

Nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết của việc đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp thiết kế chống nóngng cho mái bằng. Đề tài đã đánh giá tính hiệu quả về năng lượng tiêu thụ, tiện nghi nhiệt, tính kinh tế của các giải pháp thiết kế chống nóng cho mái bằng (mái bê tông cốt thép. mái pin năng lượng mặt trời và mái xanh). Đề tài đã đánh giá thế mạnh của các giải pháp thiết kế chống nóng cho mái bằng và đánh giá tính hiệu quả dựa trên quy mô công trình. Đề tài đã đề xuất mô hình tối ưu cân bằng về tính kinh tế, tiện nghi nhiệt và năng lượng tiêu thụ và sau đó, đưa ra các chỉ dẫn về tỷ lệ phần trăm mái xanh và mái pin năng lượng mặt trời để mang lại hiệu quả cao về tiện nghi nhiệt và kinh tế đồng thời làm tăng khả năng làm mát tự nhiên tự nhiên của công trình góp phần bảo vệ môi trường.

Đề tài đã đánh giá tính hiệu quả về năng lượng tiêu thụ, tiện nghi nhiệt, tính kinh tế của các giải pháp thiết kế chống nóng cho mái bằng (mái bê tông cốt thép. mái pin năng lượng mặt trời và mái xanh). Đề tài đưa ra các chỉ dẫn về tỷ lệ phần trăm mái xanh và mái pin năng lượng mặt trời để mang lại hiệu quả cao về tiện nghi nhiệt và kinh tế đồng thời làm tăng khả năng làm mát tự nhiên tự nhiên của công trình đáp ứng xu thế bền vững của nhu cầu kiến trúc hiện nay.

             

Nghiên cứu là một sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, làm tài liệu chỉ dẫn đơn giản với các công cụ gần gũi với mọi đối tượng độc giả để người sử dụng dễ tiếp cận. Cuối cùng, dự kiến ​​những kết quả của đề tài có khả năng hỗ trợ người thiết kế kiến ​​trúc đưa ra định hướng và quyết định chọn lựa giải pháp cho mái nhà của họ và cũng giúp hỗ trợ các nghiên cứu tiếp theo dựa trên phương pháp nghiên cứu nền tàng này.

Bạn đọc quan tâm đến nghiên cứu của đề tài có thể liên hệ trực tiếp với tác giả (ltdha@dut.udn.vn)

Tin và bài: Khoa Kiến trúc