Workshop thiết kế quốc tế với Học viện Công nghệ maebashi Nhật Bản

04/03/2019 19:17

MỘT HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA KHOA KIẾN TRÚC- ĐHBK ĐÀ NẴNG.
International Workshop tại xưởng thiết kế kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, chủ đề "Nhà ở nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa". 
Với sự tham gia của GS Ishikawa, học viên, sinh viên đến từ Học viện Công  nghệ Maebashi Nhật Bản.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vn NguyenTrung và Le Minh Son, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và sợi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lê Sương, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 23 người, bao gồm Nguyen Anh Tuan, Le Minh Son, Lê Sương, Ngoc Nguyen Hong và Phong Nguyên, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi