DHBK

Giáo sư David Rocwood vừa nhận được công nhận phát minh Ròng rọc lắp ráp có đường kính thay đổi được trong quá trình truyền động

02/01/2018 15:07

Chúc mừng giáo sư David Rockwood, giảng viên hợp tác theo chương trình dự án giáo dục Fulbright với Khoa Kiến trúc, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm học 2017-2018 vừa nhận được công nhận phát minh "Ròng rọc lắp ráp có đường kính thay đổi được trong quá trình truyền động". Chúc giáo sư David Rocwood mạnh khỏe và đạt được thêm nhiều thành công trong công việc".

Khoa Kiến trúc