DHBK

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt 17.03.2019

22/02/2019 08:02

Ngày 17.03.2019 Nhà trường sẽ tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo cho sinh viên biết và đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 25/02 đến 02/03/2019

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính.

Phòng KT&ĐBCLGD