DHBK

Ý nghĩa Logo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

11/11/2020 13:26


Logo Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

Thương hiệu của các công ty nổi tiếng thường được gắn liền với logo đặc trưng của họ. Học hiệu của các trường đại học cũng được gắn liền với logo của trường. Logo Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng không chỉ dùng để nhận biết học hiệu và uy tín về đào tạo mà còn dùng để truyền tải vào đó các thông điệp của Nhà trường. Các nét thiết kế, hình dáng và màu sắc là những lời nhắn nhủ của Nhà trường về đặc trưng đào tạo của các chuyên ngành, mục tiêu và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Trường Đại học Bách khoa được thành lập năm 1975 có tên là Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Sau 03 lần đổi tên đến năm 2004 Trường được đổi tên thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng là trường lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên về đào tạo kỹ thuật  với 14 khoa, 8 phòng và 12 trung tâm; đào tạo 16 chuyên ngành tiến sĩ, 17 chuyên ngành thạc sĩ, 31 chuyên ngành kỹ sư, cử nhân và kiến trúc sư.

Vì thế, bố cục của Logo Bách khoa có cấu trúc hình vuông trong hình vuông thể hiện sự chắc chắn làm nền móng vững chắc cho sự phát triển. Điều này cũng thể hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường, đó chính là việc cung cấp kiến thức nền tảng, làm điểm tựa cho các thế hệ sinh viên Nhà trường bay cao, bay xa hơn.

Logo được cấu tạo thành 02 phần: Phần chữ và phần hình.

- Phần chữ: BÁCH KHOAĐÀ NẴNG được đặt vuông góc với nhau, giao nhau tại vị trí chữ A gợi lên hình ảnh một trục tọa độ liên quan đến các yếu tố kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác. Phần chữ A giao nhau được cách điệu tô đậm và biểu tượng cuốn sách đang mở giúp liên tưởng về hình ảnh giáo dục đào tạo. Ngoài ra, chữ BÁCH KHOA thể hiện việc đào tạo đa ngành của Trường, ĐÀ NẴNG thể hiện vị trí địa lý của Trường.

- Phần hình: Hình được cách điệu từ hai chữ PT liên quan đến tên tiếng Anh của trường là PolyTechnic. Khoảng trống giữa 2 chữ PT gợi lên hình ảnh một con đường đến tương lai cho người học cũng như con đường phát triển của Nhà trường.

Về màu sắc Logo của Trường sử dụng các tông màu cơ bản: Đỏ, Vàng, Xanh Dương giúp dễ nhận biết, in ấn đồng thời nhấn mạnh tính cơ bản của khoa học kỹ thuật.

(Bài viết có sử dụng thuyết minh của tác giả ThS. KTS Trần Đức Quang)
Tin: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN