DHBK

Hợp tác

  • Thông tin về học bổng nhập học năm 2013 của Úc

    15/02/2012 16:23

    Học bổng Phát triển tại Việt Nam Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Australia tại Việt Nam có mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) và trở thành một đất nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Học bổng Phát triển do C . . .

  • Chương trình học bổng đồng tài trợ Việt Nam – Áo

    20/12/2011 16:34

    Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT thông báo chương trình học bổng đồng tài trợ Việt Nam – Áo năm 2012.

<< < 1 2 3 4 5 6