DHBK

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Nha Trang (lần 2)

28/06/2024 14:11

Ngày 05/02/2024, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 1035/KH-UBND-VHTT về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Nha Trang (lần 2).
Để cuộc thi lan tỏa sâu rộng hơn nữa và đảm bảo chất lượng của các tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận tác phẩm dự thi:
Đến hết ngày 31/7/2024
Thời gian tổng kết và trao giải: BTC thông báo thời gian cụ thể sau
Thông tin chi tiết về cuộc thi, các bạn sinh viên, cựu sinh viên quan tâm tham khảo Kế hoạch số 1035/KH-UBND-VHTT của UBND Thành phố Nha Trang
Xem tại đây