DHBK

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

23/05/2024 15:12

Thực hiện công văn số 7292/UBND-CATP ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên để nắm bắt các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo. Đồng thời tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1uTvyZpvUOKzUSC-053BDX6rioXE0wgih/view?usp=sharing