DHBK

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lấy ý kiến của sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020, 2021 và 2022 về mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo và hệ thống phục vụ đào tạo

26/03/2024 17:02

Thực hiện Kế hoạch số 3190/KH-ĐHBK ngày 22/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về kế hoạch Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục (KT&ĐBCLGD) năm học 2023-2024, Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020, 2021 và 2022 về mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo (CTĐT) và hệ thống phục vụ đào tạo của Trường như sau:

 - Hình thức khảo sát: Online.:SV đăng nhập website khảo sát lấy ý kiến người học tại http://fb.dut.udn.vn/ bằng tài khoản cá nhân để trả lời khảo sát;

- Thời gian sinh viên trả lời phiếu khảo sát: từ 26/3/2024 đến 06/4/2024.

Hướng dẫn tham gia khảo sát:

SV đăng nhập website http://SV.dut.udn.vn SV tick vào cái chữ kế hoạch > khảo sát ý kiến sv, đăng nhập vào tài khoản

Hoặc SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn (Vào menu Khảo sát -> Về hỗ trợ học tập) đăng nhập vào tài khoản