DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Anh

25/12/2023 09:02

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trần Thị Phương Anh

- Tên luận án: Nhân tố tác động chính đến việc lựa chọn phương thức đi lại và giải pháp tăng tỷ lệ sử dụng hệ thống xe buýt công cộng tại các đô thị lớn Việt Nam.

- Mã số: 9580205

- Ngày bảo vệ: 03/2/2024

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.