DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Thảo

25/12/2023 07:46

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Trần Thị Thu Thảo

- Tên luận án: Nghiên cứu phân bố nhiệt độ trong kết cấu mặt đường mềm có lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng cho khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Mã số: 9580205

- Ngày bảo vệ: 03/2/2024

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.