DHBK

Lịch thi chính thức cuối học kỳ 1/2023-2024 và Lịch đăng ký thi bổ sung (hoãn thi)

19/11/2023 08:32

Sinh viên xem lịch thi  TẠI ĐÂY    

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau:

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  22/11/2023  đến  01/12/2023 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa từ ngày: 22/11/2023 đến 01/12/2023 (các ngày làm việc trong tuần nhớ điền mã ca thi, ngày thi, giờ thi, Phòng thi).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  05/12/2023 đến 09/12/2023 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)

       - Mọi thắc mắc xin báo về thầy Nguyễn Văn Khai : nvkhai@dut.udn.vn hoặc điện thoại: 0905168760