DHBK

Danh sách sinh viên dự kiến nhận danh hiệu "Sinh viên giỏi" năm học 2022-2023

19/10/2023 11:11

💥 Danh sách sinh viên dự kiến nhận danh hiệu "Sinh viên giỏi" năm học 2022-2023

👉 Link: Xem tại đây

* Sinh viên kiểm tra và phản hồi trực tiếp tại phòng CTSV (phòng A109) từ 14h-15h ngày 24/10/2023 (Thứ Ba).